ทำไมต้องเชิญพราหมณ์แท้ๆผู้เชี่ยวชาญในพระเวทและพิธีกรรมไปประกอบพิธีให้กับท่าน


พราหมณ์สายพราหมณ์แท้กับผู้รับทำพิธีทั่วๆไปนั้นมีความแตกต่างกันมากผู้เชิญควรศึกษาให้ดีก่อนเชิญผู้ไปทำพิธี  คลิกเพื่ออ่านข้อมูลพราหมณ์แท้

 เจ้าภาพหลายคนพอโทรติดต่อผู้ทำพิธี ไม่ได้เน้นความถูกต้องและความสัมฤทธิ์ผลในมงคลสูงสุดของพิธีกรรม แต่มักจะถามว่าเครื่องไหว้มีอะไรบ้าง มีหัวหมูไหม? ยึดติดกันแต่หัวหมูเป็ดไก่ มองกันแต่ของไหว้ คือจ้องจะกินแต่หัวหมูอย่างเดียวไม่ได้ตั้งใจเลยว่าพิธีถูกต้องและเข้มขลังหรือเปล่า จึงเลือกผู้ทำพิธีมาทำพิธีให้ทำพิธีแบบงูๆปลาๆไม่มีขั้นตอนทางพิธีพราหมณ์ที่ถูกต้องเลย การตั้งโต๊ะพิธีใหญ่โตตั้งบายศรีมากมายหลายชนิดนั้น พวกเครื่องตั้งทั้งหลายไม่ได้เป็นเครื่องวัดว่าพิธีกรรมนั้นๆจะถูกต้องเพราะหลายงานตั้งโต๊ะไหว้แบบอลังการมีเครื่องไหว้บายศรีมากมายหลายชนิด แต่เวลาทำพิธี เทวดาทั้งหลายไม่ได้ลงมาในพิธีเลย มีแต่พวกสัมภเวสี ภูตผีปีศาจมาเต็มพิธีไปหมด ก็เพราะผู้สวดไม่ได้เป็นพราหมณ์จริงๆอีกทั้งไม่มีวิชาอาคมและขาดพลังสมาธิในการสวด สวดด้วยบทสวดทั่วไป ไม่ได้ใช้พระเวทของสายพราหมณ์มาสวด พิธีจึงไม่บังเกิดความสัมฤทธิ์ผลใดๆ ไม่เห็นเทวดาเลย ไม่เห็นเจ้าที่เจ้าทางมารับเครื่องบวงสรวงเลย มีแต่พวกผีมากินหัวหมูกันสนุกเลยมากันเต็มไปหมด ไม่มีเทพเทวดามาแม้สักตนเดียว 

ฉะนั้นจึงควรเลือกเจ้าพิธีที่เป็นสายพราหมณ์แท้ หรือโหราจารย์ที่มีประสบการณ์ ทำพิธีมากมาก สวดด้วยพระเวทที่ถูกต้อง พิธีนั้นๆก็จะสัมฤทธิ์ผล ส่งผลให้เจ้าภาพเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า มีแต่ความร่ำรวย
นี่คือการประกอบพิธีกรรมที่ถูกต้องและประกอบพิธีด้วยพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในพระเวทและพิธีกรรม

นี่คือผลของการเชิญผู้ที่ไม่ใช่พราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในด้านพระเวทและพิธีกรรมไปประกอบพิธี
 
โปรดทราบ” ! เนื่องจากในขณะนี้มีผู้ประกาศทำพิธีจำนวนมากมายเต็มโลกโซเชียล จึงควรระวังในการเชิญผู้ที่จะไปทำพิธีให้ท่านเพราะหากเชิญผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญในด้านพระเวทและสรรพวิชชาอาคมในเรื่องการประกอบพิธีเพราะบุคคลบางจำพวกนี้แค่ไปซื้อหนังสือพิธีที่มีขายตามร้านหนังสือทั่วไปซึ่งในหนังสือเขียนขั้นตอนพิธีกรรมมาแบบงูๆปลาๆผิดๆถูกๆ แล้วก็ไปซื้อชุดครุยของนาคมาใส่ ขมวดมวยผมไว้ตรงท้ายทอยให้ดูคล้ายกับพราหมณ์บ้าง ไว้ผมสั้นบ้าง ยาวบ้าง แล้วประกาศทำพิธีตามอินเตอร์เน็ต บ้างก็อาศัยอยู่ในทีมรับจัดเต็นท์โต๊ะเก้าอี้ (ออแกไนซ์บางทีมจับเอาคนงานมาแต่งพราหมณ์ก็มีเพราะต้องการเซฟค่าใช้จ่ายจาก งานที่รับเหมามา) แต่ออแกไนซ์บางทีมก็มีคุณธรรมจึงติดต่อพราหมณ์จริงๆไปทำพิธีก็มี ร้านขายศาลพระภูมิบางร้านก็ให้พนักงานส่งศาลตั้งตัวเป็นพราหมณ์ทำพิธีตั้งศาลแบบมักง่ายเสียเองเพราะความโลภมากขายศาลอย่างเดียวไม่พอ พวกคนเหล่านั้น ไม่ได้มีความรู้ด้านพระเวทและวิชชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพราหมณ์ และไม่ได้สืบทอดตำรามาจากบรรพบุรุษพราหมณ์ และที่สำคัญไม่ได้บวชเป็นพราหมณ์จากเทวสถานอันศักดิ์สิทธิ์  อนึ่ง เมื่อท่านเชิญผู้ทำพิธีที่มีอยู่เป็นจำนวนมากทั่วประเทศไทย และหลังจากที่บุคคลเหล่านี้ได้ไปประกอบพิธีให้ท่านแล้ว พวกภูตผี ปีศาจ สัมภเวสี และวิญญาณเร่ร่อนทั้งหลายจะมารับเครื่องเซ่นบวงสรวงแทนเทพเจ้า เพราะไม่ได้ สวดด้วยโองการและทำตามวิชชาของพราหมณ์ พวกภูตผี ปีศาจ สัมภเวสี และวิญญาณร้ายเหล่านั้นหลังจากกินเครื่องเซ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็จะขึ้นสิงสถิตย์อยู่บนศาล หรือเคหะสถานบ้านช่องที่ตั้งศาลพระพรหม ตั้งศาลพระภูมิ ลงเสาเอก เสาเข็ม หรือพิธีกรรมอื่นๆ พวกเหล่านั้นจะเข้ามาอยู่แทนเทพเทวดา แทนพระพรหม แทนพระภูมิ แทนพระชัยมงคลและเจ้าที่ตายายและพวกนั้นจะสิงสถิตย์อยู่ในสถานที่ตามบ้านช่องของท่านตราบนานเท่านานไม่ยอม ไปไหน จึงจะเกิดแต่โทษานุโทษขึ้นนานับประการและหาความเจริญมิได้เลย  เมื่อรู้สึกไม่ดีและไม่เจริญรุ่งเรือง จึงได้เที่ยวหาเชิญพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในสรรพวิชชาไปทำพิธีให้ใหม่อีกครั้ง ซึ่งเห็นตัวอย่างมากมายดาดดื่น ซึ่งพราหมณ์เองก็ได้รับการติดต่อให้ไปแก้ไขและประกอบพิธีบวงสรวงให้ใหม่มามากมายหลายสถานที่แล้ว หลังจากนั้นจึงค่อยดีขึ้นตามลำดับ จึงเรียนมาให้ท่านพิจารณาให้ดีก่อนจะเชิญผู้ไปประกอบพิธีให้ท่าน เพื่อที่จะได้ไม่เกิดโทษและอัปมงคลทั้งหลายขึ้นในเคหะสถาน,อาคาร,บ้านช่อง,สำนักงาน,โรงงาน,หรือบริษัทของท่าน อันเคหะสถาน  โรงงาน บริษัท อาคาร บ้านอยู่อาศัย ที่ท่านอาศัยอยู่ หรืออาศัยทำงานทุกวัน เป็นสิ่งที่ท่านต้องประกอบกิจและอยู่อาศัยไปตลอดชั่วชีวิตชั่วลูกชั่วหลาน ฉะนั้นท่าน ท่านโปรดจงอย่าเห็นแก่การประกอบพิธีเพราะชอบที่ราคาถูกเท่านั้น (เพราะการ เลือกของราคาถูกมักได้ของเทียมเช่นเดียวกับการซื้อของเพราะสิ่งที่ท่านจะได้รับก็คือของก๊อปปี้และของเทียมของปลอมทั้งหลาย แต่การประกอบพิธีไม่เหมือนการซื้อของเพราะสิ่งที่จะตามมาก็คือสิ่งที่เป็น อัปมงคลติดตัวติดบ้านติดเคหสถาน และสถานที่ทำงาน หรือสถานที่นั้นๆไปตลอดกาลนานแสนนาน คำว่า ประกอบพิธีจะต้องอาศัยองค์ประกอบหลายส่วนกว่าจะเป็นพิธีขึ้นมาได้นั้น จะต้องมีทีมงานหลายส่วน เช่น ทีมจัดเครื่องบวงสรวง เจ้าพนักงานพราหมณ์ และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี การประกอบพิธีแต่ละครั้งต้องจัดโต๊ะบวงสรวงให้สวยงามตามแบบโบราณพิธีกรรม จัดพานบายศรี ชามเบญจรงค์ใส่บายศรี พานเครื่องบวงสรวง เครื่องสังเวย การเหน็บรองพาน การแซมดอกไม้เครื่องบวงสรวง พวงมาลัย เครื่องโปรยมงคล แจกันใส่ดอกไม้ บัตรพลีต่างๆ กระถางธูป ธูปหอม เชิงเทียน เทียนเงินเทียนทอง เชิงเทียนชนวน ตู้เทียน เครื่องพิธีพราหมณ์ต้องครบ เช่นสังข์รดน้ำเทพมนต์เหน็บใบมะตูมตลับแป้งเจิม คนโฑน้ำเทพพมนต์ศักดิ์สิทธิ์ ที่พรหมน้ำมนต์ และเครื่องพิธีอีกหลายๆสิ่ง หากจัดไม่ถูกต้องถือเป็นการไม่ให้เกียรติต่อเทพยดา เมื่อเชิญเทวดาลงมาแล้วบนโต๊ะบวงสรวงจัดไม่ถูกต้อง ไม่สวยงาม ไม่ครบครัน วางของบนภาชนะที่ใช้ร่วมกับมนุษย์เช่นจานข้าวหรือภาชนะที่มนุษย์ใช้แล้ว อย่างนี้เทวดาท่านจะตำหนิว่า "นี่มึงตั้งให้ผีไม่ใช่ตั้งให้เทพ"ท่านก็จะพิโรจโกรธเคือง และเสด็จกลับขึ้นไปโดยไม่รับเครื่องบวงสรวงและการบูชาใดๆทั้งสิ้น และจะไม่อวยพรให้กับพิธีนั้นๆเลย พิธีมงคลจึงกลายเป็นอัปมงคลไปในที่สุด ฉะนั้นในการประกอบพิธีพราหมณ์ จึงจำเป็นต้องจัดให้เรียบร้อยสวยงาม เครื่องพิธีพราหมณ์ต้องครบครันและถูกต้องทุกสรรพสิ่ง นอกนั้นต้องมีเจ้าพนักงานเป่าสังข์ ลั่นฆ้อง ไกวบัณเฑาะว์ เพราะเป็นการต้อนรับเทพเทวาและเทวดาทั่วทุกชั้น ต้อนรับพระพรหม พระภูมิเจ้าที่และเทพองค์นั้นๆตามที่จะเชิญมา ในการรับเสด็จของเทพเทวดา เครื่องพิธีจะต้องครบ จะขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ เช่นเครื่องกระยาหาร เครื่องผลาหาร เครื่องมัชฉะมังสาหาร(บางพิธี) เครื่องกระยาทิพย์ เครื่องปัญจอมฤต เครื่องอารตีพระเวทย์ เป็นต้นฯลฯเหล่านี้ การประกอบพิธีไม่ใช่แค่การซื้อของมาแล้วเอาจานใส่ๆ วางๆแล้วจุดธูปสวดงูๆปลาๆทำพิธีแบบมักง่ายแบบนี้เขาเรียกตั้งให้ผี เรียกภูตผีปีศาจ เซ่นสรวงผี เชิญผีให้มาอยู่ ไม่ใช่การตั้งบวงสรวงอัญเชิญเทพเทวดา มิใช่เป็นการอัญเชิญพระพรหม มิใช่การอัญเชิญพระภูมิเจ้าที่  ผู้ต้องการจะประกอบพิธีพราหมณ์ส่วนมากเที่ยวโทรเช็คราคาเพื่อต้องการได้หมอทำพิธีราคาถูกสุดเช็คไปมาได้ของปลอมของเทียมทำพิธีแบบเทียมๆหรือหมอที่ทำพิธีราคาถูกที่สุดจึงตัดจึงสินใจเชิญมาทำพิธีให้ อุตส่าห์สร้างบ้าน สร้างคฤหาส สร้างกิจการ สร้างบริษัท สร้างโรงงานใหญ่โต แต่ตัดสินใจกระทำเพื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในราคาน้อยนิดไม่กี่สตางค์ เครื่องพิธีก็ไม่ครบ จัดโต๊ะบวงสรวงแบบลวกๆ ไม่ได้อ่านโองการพระเวทอย่างถูกต้อง สวดแบบผิดๆถูกๆ ทำพิธีไปแล้วอยู่ไม่กี่วัน บ้างก็กิจการที่เคยรุ่งเรืองกลับย่ำแย่ล้มละลาย สุขภาพเคยดีกลับร่อแร่ บ้างก็ประสบแต่อุบัติเหตุ ฝันร้าย บริวารก็ไม่ดี พนักงานไม่ซื่อสัตย์ คนงานดื้อรั้น หนี้สินเพิ่มพูนทวี เงินไม่เข้ามีแต่ออก ประสบแต่ปัญหา ธุรกิจเจ๊ง มีแต่อุปสรรคต่างๆนาๆ เพราะพวกภูตผีปีศาจและวิญญาณร้ายมันมาอยู่ด้วย โปรดอย่าลืมว่าการประกอบพิธีเหล่านี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตความเป็นอยู่ของท่าน ฉะนั้นควรตัดสินใจให้ดีก่อนเลือกผู้ประกอบพิธีให้กับสถานที่ของท่าน จะได้ไม่ต้องเที่ยวหาพราหมณ์ผู้เชี่ยวชาญในสรรพวิชชาไปทำพิธีให้ใหม่อีกครั้ง (เสียค่าใช้จ่ายอีกรอบ) เพราะฉะนั้น จงพิจารณาให้ดีและรอบคอบก่อนการตัดสินใจเชิญผู้ที่จะไปประกอบพิธีให้ท่านใน ทุกๆพีธีกรรมเถิด


ยินดีให้คำปรึกษาก่อนการประกอบพิธีทุกพิธี และช่วยติดตามผลหลังจากประกอบพิธีแล้วทุกๆพิธี
ติดต่อพราหมณ์:          อีเมล์  phram.net@gmail.com
โทร:          080-533-5929    089-589-3139
LINE ไอดี:          0895893139
เว็บไซต์อันดับ 1:          คลิกเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์พราหมณ์
ชมภาพผลงานตัวอย่าง มากกว่า 500 พิธี:          คลิก
ชมวีดีโอสไลด์โชว์ผลงานตัวอย่าง มากกว่า 500 พิธี:          คลิก

ความคิดเห็น